Debreceni QRP Rádió – Elektronikai Egyesület

A rádióklub szervezeti formája civil egyesület, működési területe kiterjed az ország egész területére.

A rádióklub fő tevékenysége a kis teljesítménnyel dolgozó ( QRP ) rádióamatőrök, és elektronika, mikroelektonika iránt érdeklődők összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, segítése. 

Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műveltségi szintjének emelését, tagjai és az érdeklődők számára a valós és informatikai nyelvek tanulását.

Elősegíteni az, alkotni vágyó szellemet, akaratot, a tagság szabad akaratából történő közös tevékenységet ( szabadidő tevékenység ).

A fiataloknál elősegíteni a technika és a nyelvek iránti érdeklődés felkeltését. Ennek érdekében együttműködik az általános, közép és felsőfokú oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel.

Az egyesület részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti.

 

Egyesület vezetője: Vincze István

Elérhetősége: 30/493-0946, info@dqradio.org; ha5gy@gmail.com
Foglalkozások időpontja: péntek 16.00-20.00
Honlap: www.dqradio.org