MATICSKA JENŐ ALKOTÓ ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR

Bemutatkozás

A fiatalon elhunyt Maticska Jenő festőről elnevezett közösség tagjai olyan elhivatott alkotók-festők, grafikusok, írók, költők, akik nemcsak szívesen gyarapítják szakmai és technikai tudásukat, hanem meg is osztják ismereteiket egymást közt és a körhöz csatlakozók részére is elérhetővé teszik azokat. Tevékenységük kézzelfogható, átélhető tudást biztosít, kreativitásra sarkall, közösségi, önkéntes cselekvésre ösztönöz. A kör a festőművészet hazai hagyományainak ápolásán kívül a nemzetközi kapcsolatok építését, a határon túli magyarság kulturális értékeinek feltárását szorgalmazza. Hosszútávú célkitűzése a különféle művészeti ágakban tevékenykedő magyar nagyságok immateriális, valamint materiális értékeinek kutatása, megörökítése és továbbadása. Összejöveteleik tematikája segíti, hogy a résztvevők történelmi, művészettörténeti ismeretei bővüljenek, színesedjenek, személyes benyomásaikat, élményeiket, látásmódjukat pedig alkotások formájában megörökíthessék. A kiállításaikon különböző technikákkal és témákban (porté, önarckép, csendélet, tájkép, irodalmi vagy történelmi téma feldolgozása) valamint eltérő (realista, impresszionista, szimbolista, absztrakt) stílusokban készült műveiket állítják ki. A kiállításaik célja, hogy a tagok alkotói sokszínűségét bemutassa, a művészi fejlődés és látásmód kiszélesedése nyomon követhetővé váljon a kiállítási anyagon keresztül, és méltó emléket állítson Maticska Jenő alkotói tevékenységének.

Kerékgyártó Kálmán

Körvezető
Elérhetősége: 30/522-8866 | Email: lakingmim@gmail.com | Összejövetelek ideje: minden hónap 2. és 3. szerda 17.00-20.00.

Galéria

őszi színházi esték

bérletajánló 2024 ősz