ESZPERANTÓ KLUB

Bemutatkozás

Az eszperantó a nemzetektől független, egyenjogú nyelvhasználatot biztosító, élő nemzetközi nyelv, amely az egyszerű és logikai alapokra épülő nyelvtana miatt a nemzeti nyelveknél sokkal gyorsabban sajátítható el.

Az eszperantó nyelv alapjait (16 nyelvtani alapszabály és kb. 900 szó) dr. Lazar Markovics Zamenhof rakta le 1887-ben, de 1905-ben minden szerzői jogról lemondott. Azóta – az Eszperantó Akadémia felügyelete mellett – az eszperantó ugyanúgy fejlődik mint a nemzeti nyelvek, és már régóta a tömegek által beszélt élő nyelvvé vált. Az eszperantót az élet minden területén használják: vannak eszperantó könyvek, versek, filmek, zenék, koncertek, szakkönyvek, weboldalak, és van a nyelvet beszélő személyek közössége is.

Az eszperantó a leggyorsabban megtanulható élő nyelv! Ugyanazon nyelvi tudásszint eléréséhez más nyelvekhez képest csak kb. 1/4 – 1/5 idő- és energiaráfordítás szükséges.

Az eszperantó fonetikus (mindent úgy írunk ahogy ejtünk), ragozás nincs, illetve a minimálisan szükséges mértékű, a nyelvtana logikai alapon épül fel.

Magyarországon ma több helyi és szakmai jellegű egyesület működik. A nyelv gyakorlására jó lehetőség a városi, megyei csoportok összejöveteleinek, programjainak látogatása.

Cséti Imre

Csoportvezető
Elérhetősége: 30/259-5126, acsejti@freemail.hu Összejövetelek: Csütörtök 17.00-18.00