ABAKUSZ SZÍNJÁTSZÓKÖR

Bemutatkozás

Képesség, készség és személyiség fejlesztés a művészet eszközeivel.
A színjátszó kör kezdeti megalakulásának célja az volt, hogy lehetőséget adjunk az érdeklődő gyermekeknek, a színjátszás rejtelmeinek megismerésére, képességeik kibontakoztatására.
Hogy jobban megismerhessék magukat, és hatékony eszközöket sajátítsanak el emberközi kommunikációjukban. Készségeik, képességeik, személyiségük fejlesztése mellett szabadidejükben tartalmas, érték mentő és teremtő, kapcsolatépítő, fejlődést elősegítő tevékenységet biztosítani.
Minél tágabb, és egyre mélyebb ismeretek megszerzése és azok alkalmazása. Mindezt az ének, mozgás, beszéd, drámajáték-színjáték eszközeivel, a gondolkodás, a beszéd, cselekvés minél magasabb készségszintű kiművelésére törekedve.
Célunk, az alábbi kulcskompetenciák fejlesztése “Lisszaboni Kulcskompetencia” alapján
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. A tanulás tanulása
3. Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia
4. Kulturális kifejezőkészség
5. Univerzális kompetencia, (mit is jelent embernek lenni)

A képzés során négy területre helyezünk nagyobb figyelmet, ezek a következők: 

Ének: Az ősmagyar hangsor, a pentaton „kódolása”, ismerkedés a furulyával.
Mozgás: Talaj közeli, - feletti és kontaktmozgások, mozgássorok, tánc és néptánc alapok.
Beszéd: A hangsúlyos, tiszta, beszéd. - továbbá a színpadi beszéd elsajátítása.
Drámajáték-színjáték és kreativitás: 
A foglalkozásoknak nem színészképzés a célja, hanem a fiatalok nevelése, személyiségformálása. A közös munka során a résztvevők megtanulnak együttműködni, gyakorolják egymás elfogadását, a toleranciát, elsajátítják a verbális és nonverbális kifejezések használatát, megtanulnak szépen, magyarul beszélni, kifejezni magukat, miközben erősödik identitásuk, magabiztosságuk, szocializációjuk. Az improvizációs feladatok végzése közben nagymértékben fejlődik kreativitásuk, egyre többet tudnak meg magukról és másokról, az emberi viselkedés mozgatórugóiról. Mindezeket a drámapedagógia, a drámajáték igazoltan eredményes módszerével valósítjuk meg. A saját élményű, cselekedtető tanulás a leghatékonyabb nevelési módszer, amellyel a fiatalok lelki-szellemi fejlődését elősegíthetjük. Az empátia attitűd, értékrend, morál fejlődése, szociabilitás. Szerepjátékokban való igény megváltozása. Azon képesség elsajátítása mellyel mások szükségleteit és szándékait felismeri, mások jogos szükségleteit megérti és elfogadja, ez által fejlődik a megértés a felfogás az empátia.

Foglalkozásaink továbbá elősegítik az:
 • Ön és emberismeretet
 • Rugalmas gondolkodást kreatív problémamegoldást,
• Munkára való nevelést
• Koncentrációt, összpontosítást
• Időérzékelést, testi térbeli fejlődést
 • Szabályalkotást, szabálytartást
• Interperszonális kommunikációt
Az elmúlt évek tevékenysége, eredményei, vélemények, visszajelzések alapján kezdeti céljaink újragondolása, és továbbfejlesztése az alábbi gondolatok alapján: Minden embernek szüksége van közösségre, ahol szükségleteit ki tudja elégíteni, azonban nem mindenki, ugyanazon képességekkel és készségekkel rendelkezik és működteti azokat, amikor egy csoportba bekerül. Vannak, akiknek társas készségeik jobbak, vannak akiknek nehezebb beilleszkedni egy-egy adott közegbe. Az bizonyos, hogy az egyénnek szociális jártasságaik másként alakulnak, egyrészt születésük és neveltetésük okánál fogva, másrészt tapasztalataik és környezetük által. A mai világban a személynek teljesen másként kell működnie és érvényesülnie, mint a rendszerváltás előtt. Az individualitás korát éljük, melyben mindnyájunknak saját egyéni képességeire kell támaszkodni ahhoz, hogy egyfajta komfortos életet, teljes életet tudjunk magunknak teremteni. Ez viszont azzal jár, hogy az ember teljes tudatában ismeretében legyen saját készségeivel, képességével, egyéniségével. Ebből adódóan ki tudja aknázni előnyeit, tehetségét, és meg tudja valósítani elképzeléseit és hatékony kommunikációját. Régebben a társadalmi alakzatokban a csoportok előnyben részesültek az egyénnel szemben. Az így kialakult normák, értékrendek fogódzókat adtak az individuum számára, hogyan illeszkedjen be a társadalomba. Mára már ezek a fogódzók értékrendek eltűntek, és ez a fajta stabilitás is megszűnt. A ma emberének „szabadságában” áll, hogy megvalósítsa önmagát. Sajnos ez a fajta „szabadságot” sokan nem tudják kihasználni. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Önismeretre van szükség. A fenti gondolatokat figyelembe véve mondjuk: a drámapedagógia célja, hogy egy olyan egészséges személyiséget tudjon nevelni, aki önmaga képességeivel, értékeivel tisztában van, meg tudja valósítani elképzeléseit, alkalmas arra, hogy asszertív módon képviselje önmagát, hatékonyan és alkotó módon tud dolgozni, képes konfliktusait, stresszhelyzeteit eredményesen kezelni, képes a társadalom értékes és hatékony tagjává válni, emberbarát és tud segíteni másokon.

Elérhetőségek

Művészeti vezető: Nánási Sándor

Csoportvezető: Balogh Zsófia ; 20/612-5124

Próbák/találkozók

Péntek 16:30 - 18:15 / Szombat: 9:30 - 13:00

Aktuális

NÁNÁSI SÁNDOR

GYÉMÁNTOKLEVELES GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐ

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a hazai gyermekszínjátszás felmenő rendszerű országos találkozósorozatának meghirdetőjeként és szervezőjeként kiemelten fontosnak tartja azoknak a művészetpedagógusoknak a munkáját, akik éltetik és rendszeres szereplésükkel támogatják a magyar gyermekszínjátszás ügyét. Országos szakmai egyeztető fórumok után, az elnökség javaslata alapján a hosszú időn át folyamatosan és magas színvonalon működő gyermekszínjátszó-csoportvezetőket a Társaság „GYÉMÁNT OKLEVÉLBEN” részesíti.

Az elismerés neve: GYÉMÁNTOKLEVELES GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐ

A kitüntető címet azok a gyermekszínjátszó rendezők kapják, akik 2000. január 1-től számítva legalább öt alkalommal arany minősítést kaptak a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón bemutatott előadásaikra. Az elismerés után a rendező a „Gyémánt okleveles gyermekszínjátszó-rendező” címet viselheti. Az elismerés első ízben 2021. szeptember 25-én került átadásra, összesen hatvannégy kiváló szakembernek.

Az okleveleket a Magyar Drámapedagógiai Társaság öt elnökségi tagja, Dolmány Mária, Pátkay Mónika, Pap Gábor, Meleg Gábor és Körömi Gábor adták át, Tóth Erzsébet, Józsa Kata, Jakus Júlia, TóthZsó (Tóth Zsuzsanna) és Orbán Hédi köszöntő szavai után.

Az esemény alkalmából a Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadványt jelentetett meg GYÉMÁNT-KÖNYV címmel, benne a díjazott gyermekszínjátszó-rendezők szakmai hitvallásaival és emlékeivel.

Galéria

278944971_5370954789583930_3121425350577278606_n
279142711_5370954959583913_1827319957721607695_n
fajl1-20220506094236_Kollázs 2022 1
image-20220506094040-1
image-20220506094113-2
242217431_4764037000297569_3088751192216059858_n
243103403_4794807137220555_7180707177443604957_n-1c027b3485b596496125c3226f90db79
gy1
gy2
gy3
gy4
gy5
gy6
scanner_20211022_064901
2023. április 29-én Hajdúnánáson megrendezett Weöres Sándor Színjátszó Találkozón, az Abakusz Színjátszókör #Hófehérke c. előadása Arany minősítésben és Különdíjban részesült. Az előadást rendezte: Nánásiné Lókodi Andrea és Cseke Bence.
2023. április 29-én Hajdúnánáson megrendezett Weöres Sándor Színjátszó Találkozón, az Abakusz Színjátszókör #Hófehérke c. előadása Arany minősítésben és Különdíjban részesült. Az előadást rendezte: Nánásiné Lókodi Andrea és Cseke Bence.
2023. április 29-én Hajdúnánáson megrendezett Weöres Sándor Színjátszó Találkozón, az Abakusz Színjátszókör #Hófehérke c. előadása Arany minősítésben és Különdíjban részesült. Az előadást rendezte: Nánásiné Lókodi Andrea és Cseke Bence.